Geschiedenis

De Eendracht
Het gebied De Eendracht behoorde tot de vroegere Osdorper Binnenpolder. De Osdorperpolders waren van de 14de tot de 20ste eeuw veenweidegebied en zijn in het begin van de 17de eeuw ingericht tot polder.

Tussen 1920 en 1941 werd een deel uitgeveend door het bedrijf De Eendracht. Van 1937 tot 1941 werd de polder drooggelegd. Het is nog een van de laatste akkers in Amsterdam. Het oostelijke deel van de polder werd in de jaren vijftig Tuinstad Geuzenveld. In het aanliggende deel kwam het sportpark De Eendracht en werden volkstuinparken ondergebracht. Volkstuinpark De Eendracht, een afdeling van de Bond van Volkstuinders, bestaat sinds 1962. 

Sindsdien tuinieren en recreëren er vele tuinders op hun volkstuin. Tuinders inspireerden familieleden en hun kinderen brachten er hun jeugd door en kregen later een eigen tuin. De Eendracht wordt wel vergeleken met een grote familie.

Jeugdsentiment
Op 1 juni 1963 werd de eerste Jeugdorganisatie Eendracht (J.O.E.) opgericht. Deze commissie organiseerde sport- en spelactiviteiten voor de jeugd, met als doel ze te vermaken tijdens de zomermaanden en om ze in contact te brengen met andere tuinparken. Lees hier de nostalgische reglementen van deze commissie en hier een verzameling van activiteiten die voor de jeugd werden georganiseerd tussen 1964 en 1970.

Joris van den Berghweg
Hieronder een krantenartikel over de historie van de Joris van den Berghweg. Voor een vergroting kunt u klikken op het artikel zelf.

Joris van den Bergh