Aanbod tuinen

Wanneer je belangstelling hebt in een volkstuin kun je ons dit laten weten via overdrachten@volkstuinpark-de-eendracht.nl, maar een briefje in de bestuursbrievenbus mag ook. Vermeldt in je bericht graag naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, datum van de kennismakingsbijeenkomst die je hebt bijgewoond en het lidnummer van de Bond van Volkstuinders.

Mocht u, nadat u uw interesse heeft getoond, eerste op de wachtlijst staan dan ontvangt u daarvan bericht en bestaat de mogelijkheid het taxatierapport op te vragen.

       tuin068tekoop29-09-2023  

Ter overname aangeboden tuin: 68
Oppervlakte huisje: 23 m2
Oppervlakte perceel: 303 m2

Prijs: € 7.592,07

Gelieve deze tuin niet te betreden!