Een snelhandleiding om ons volkstuinpark mooi, gezellig en veilig te houden!

Onderhoud volkstuin
Als tuinder heb je de vrije hand om te kiezen welke bouwsels je plaatst en welke beplantingen je aanbrengt, mits ze passen binnen de voorschriften. Het is een vereiste om je tuin goed te onderhouden. Dit betekent bouwsels, beplanting, aangrenzende paden, hagen, sloten, slootkanten en beschoeiingen onderhouden en/of vernieuwen. Je volkstuin moet vrij zijn van rommel en vuilnis, en mag niet verwilderd zijn.
Voor het bouwen of wijzigen van een bouwsel heb je een ondertekende goedkeuring nodig van de bouwcommissie en de bondsbouwcommissie. Bouwsels zijn o.a. een tuinhuis, schuur, kweekkas, broeibak, gereedschapskist, schutting, pergola, gaskist, zonnepaneel, accukist of (schotel)antenne.
Voor het kappen van bomen heb je een kapvergunning nodig als hij op 1.30 m hoogte een stamomtrek heeft van minimaal 31 cm. Om een aanvraag voor een kapvergunning in gang te zetten, meld je dit bij het afdelingsbestuur en vraag je zelf een kapvergunning aan bij de gemeente. De volkstuinen worden regelmatig op bovenstaande punten gecontroleerd door de bouwcommissie, tuincommissie en laancommissie.

Werkuren algemeen werk
Per jaar moet iedere tuinder 24 werkuren besteden aan het algemeen groen van het volkstuinpark. De meeste tuinders doen dit door mee te werken aan de buitensingels of het middenterrein. De werkzaamheden bestaan uit beplanten en onderhouden van het algemeen groen, en onkruidvrij houden van de paden. U bent vrij uw werkuren te vervullen op een zaterdag die u uitkomt. De eerste 12 uren dient u te maken vóór 1 juli. De laatste 12 uren vóór 30 september. Niet gemaakte uren worden voor € 50,00 in rekening gebracht. Ben je een tuinder ouder dan 70 jaar, en ben je tenminste vijf jaar tuinder op De Eendracht, dan krijg je vrijstelling van je werkuren. Heeft u de tuin na 1 januari 2024 aangekocht, dan geldt voor u dat de werkuren tot uw 75ste levensjaar gemaakt dienen te worden. Bent u jarig bijvoorbeeld in mei, dan dient voor dat betreffende jaar tot uw verjaardag 8 uur gemaakt te worden (2 uur per maand te beginnen in januari tot en met april)

Collectief onderhoud sloten (waterkwaliteit)
In het najaar worden de sloten gezamenlijk door alle tuinders onderhouden ten behoeve van een goede waterkwaliteit. Dit betekent ongewenst groen in en om de sloten verwijderen, waterplanten verzorgen en baggeren.

Waterverbruik
In september dient u het waterverbruik in MIJN TUIN door te geven. Niet via het bekende mailadres van de penningmeester. Eens in de 5 jaar controleert de waterleidingcommissie de watermeterstanden op de tuinen en volgt eventueel een verrekening via je jaarnota.

Geluidshinder
Van september t/m april (laagseizoen) is het gebruik van explosiemotoren gedoogd/toegestaan. Van mei t/m augustus (hoogseizoen) is het uitsluitend op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur toegestaan explosiemotoren in gebruik te hebben. Op enkele zaterdagen wordt het gebruik van explosiemotoren gedoogd van 9.00 tot 17.00 uur. Het is verboden muziek of geluiden anderszins zodanig ten gehore te brengen dat dit voor anderen hinderlijk is.

Slapen op de volkstuin
Overnachten in je tuinhuis mag nadat je een slaapvergunning hebt aangevraagd bij het afdelingsbestuur. Vraag deze vergunning bij voorkeur vóór 1 april aan, want dan kan de bouwcommissie al vroegtijdig controleren of je tuinhuis (nog) voldoet aan de veiligheidsnormen. Logees zijn welkom, als je zelf ook blijft slapen.
In het winterseizoen (november t/m maart) worden 4 tot 10 tuinhuisjes bewoond door tuinders. Wil je voor deze zogenaamde winterbewoning in aanmerking komen, lever dan uiterlijk 15 augustus een aanvraagformulier in bij het afdelingsbestuur. Deze kun je binnenkort weer vinden op de website, evenals de voorwaarden voor winterbewoning.

Fietsen op het tuinpark
Alleen kinderen tot 7 jaar en tuinders met een ontheffing van het afdelingsbestuur mogen van mei t/m augustus (hoogseizoen) stapvoets op het tuinpark fietsen. Ontheffingen gelden voor één seizoen en kunnen op basis van een recente medische verklaring worden aangevraagd bij het afdelingsbestuur. Motorrijden op het tuinpark is nooit toegestaan.

Huisdieren
Honden en katten zijn welkom op het tuinpark, maar mogen alleen aangelijnd buiten de eigen tuin komen.

Privacy
Het is niet toegestaan om een volkstuin van een andere tuinder te betreden als je daar niet expliciet toestemming voor hebt gekregen van de betreffende tuinder.

Openingstijden in het winterseizoen
Van november t/m maart zijn alle tuinders overdag tussen 6.00 en 22.00 uur welkom op hun volkstuin en op het tuinpark. Na 22.00 uur is het in verband met veiligheid alleen voor winterbewoners formeel toegestaan om op het tuinpark te verblijven. Dispensatie voor het verblijf in maart kan bij het bestuur worden aangevraagd.

Adreswijzigingen
Een adreswijziging geef je door aan het afdelingsbestuur via bestuur@volkstuinpark-de-eendracht.nl (of een briefje in de bestuursbrievenbus), onder vermelding van tuinnummer, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Volkstuin opzeggen en tuinhuis verkopen
De procedure voor het verkopen van je tuinhuis begint met het opzeggen van je lidmaatschap. Dit doe je door middel van een opzegformulier, die je vervolgens mailt naar bestuur@volkstuinpark-de-eendracht.nl (of in de bestuursbrievenbus).
Je beplantingen en bouwsels worden vervolgens getaxeerd door de tuintaxatiecommissie en de bouw- en taxatiecommissie. Eventueel moet je nog enkele aanpassingen doen aan je volkstuin en/of tuinhuis, voordat het te koop wordt aangeboden op het bestuursraam en op de website. Voor meer informatie kun je terecht bij het afdelingsbestuur. 

Iedere tuinder wordt geacht de volledige regels uit de Statuten en Reglementen te kennen. Deze documenten vindt je hier.