Klacht indienen

Het kan gebeuren dat u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld door leden van het afdelingsbestuur, leden van de commissies, of medetuinders. Omdat iedereen van zijn/haar fouten kan leren, willen we graag weten wat er is voorgevallen en samen naar een oplossing zoeken.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen via bestuur@volkstuinpark-de-eendracht.nl. U ontvangt van het afdelingsbestuur bericht over de behandeling van uw klacht.

Belangrijke gegevens voor het indienen van uw klacht:

  • Omschrijving van het voorval
  • Plaats
  • Datum en tijdstip
  • Betrokken afdelingsbestuurder, commissielid of tuinder
  • Schade of letsel
  • Getuigen
  • Uw naam
  • Tuinnummer
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer