Natuurlijk TuinierenNatuurlijk Tuinieren (3 stippen)

Begin 2013 heeft het bestuur van ons volkstuinpark de Bond van Volkstuinders benaderd om mee te mogen doen met het project Natuurlijk Tuinieren. Door de gemeente Amsterdam was aan de Bond een subsidie van 7500 euro toegekend voor maximaal drie tuinparken die wilden gaan proberen om het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren te verkrijgen. Tuinpark de Eendracht is door de BVV als enige park uitgekozen om dit te gaan doen en heeft dientengevolge de gehele subsidie van 7500 euro gekregen. De projectgroep Natuurlijk Tuinieren is daarop enthousiast aan de slag gegaan en heeft sindsdien al veel voor elkaar weten te krijgen en veel geïnspireerde andere tuinders bij haar plannen weten te betrekken.

Op 19 april 2013 is op ons park een zogenaamde nulmeting gedaan door de AVVN. Het doel van deze nulmeting was vast te stellen wat ons tuinpark allemaal te doen stond om het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren te verkrijgen binnen de daarvoor vastgestelde periode van twee jaar. Naar aanleiding van deze nulmeting heeft de projectgroep ook een rapport gekregen met adviezen en aanbevelingen van de AVVN. En met die adviezen en aanbevelingen is de projectgroep aan de slag gegaan.

Klik hier om het hele document te lezen met daarin ook alle activiteiten uit 2015.

 

Ga naar de Facebook-pagina Ga naar de Facebook-pagina van projectgroep Natuurlijk Tuinieren!