Natuurlijk Tuinieren op volkstuinpark De Eendracht

Natuurlijk Tuinieren (3 stippen)Bij natuurvriendelijk tuinieren wordt getuinierd mét de natuur mee in plaats van tégen de natuur in. Daarbij wordt er veel aandacht besteed aan de biodiversiteit, door toepassing van vooral inheemse planten, gebruik van bodembedekkers, aandacht voor insecten, vogels en zoogdieren, creëren van rommelhoekjes, vermijden van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest (compost is veel beter!), naast volop genieten van al het leven in de tuin. Het is een duurzame manier van omgaan met de natuur.

In 2013 werd de projectgroep Natuurlijk Tuinieren opgericht die zich ruim twee jaar heeft bezig gehouden met een meer natuurlijke manier van beplanting en onderhoud van het openbare groen op volkstuinpark De Eendracht.

Er werden vele projecten uitgevoerd: insectenhotels, paddenpoelen, stapelmuurtjes, takkenrillen, vogelbosje, oeverbegroeiing, vogelhuisjes en vlinder- en bijentuinen. Verder was er ruim aandacht voor educatie en publiciteit: artikelen in het clubblad en in de Vroegop (Bond van Volkstuinders), workshops en gezamenlijke activiteiten, zaden- en stekjesruilmarkt en een heel andere inrichting van de winkeletalage.

In 2016 werden de inspanningen door de AVVN beloond met drie stippen.

In juni 2019 heeft de herkeuring plaatsgevonden. Het rapport geeft aanleiding om verder lekker aan de slag te gaan, in nauwe samenwerking met de Tuincommissie (zomer en winter).

Daarbij is het van belang om het volgende na te streven:
- kwaliteit (goed plannen en zorgvuldig uitvoeren)
- inhoud (gebruik maken van bestaande ecologische kennis)
- communicatie (tuinders informeren en betrekken)
- verbinding (gezamenlijke bijeenkomsten en activiteiten)

Natuurvriendelijke tuinders bespreken tijdens het Groenoverleg (elke eerste zaterdag van de maand van 14:00 tot 15:00 uur) allerlei ideeën, plannen en projecten.

De volgende aandachtspunten zijn geformuleerd:
1. betrokkenheid van (meer) tuinders bij het groen (delen van ideeën, planten en materiaal)
2. publiciteit – informatie – educatie over natuur en milieu (clubblad, website, Facebook)
3. workshops en presentaties (door tuinders en door professionals)
4. groenbijeenkomsten voor iedereen (ideeën, gezamenlijke planning, onderhoudsplan)
5. samenwerking en samenhang (respecteren van eerdere ontwerpen en projecten)
6. een circulaire benadering (hergebruik, biologische planten, zuinig met energie en water)

Dit is geen theoretisch verhaal, maar vooral een kansrijke benadering van natuurlijk tuinieren in het openbare groen. De precieze invulling staat open en iedere tuinder is van harte welkom om te helpen met het vormgeven van het natuurvriendelijke tuinieren. Jullie ideeën zijn zeer welkom en samen (met de Tuincommissie) kunnen we De Eendracht nóg natuurlijker en mooier maken!

Als je wilt meedenken en meedoen, kom naar het maandelijkse Groenoverleg of stuur een mail aan bestuur@volkstuinparkdeeendracht.nl.


Hieronder informatie over diverse groene onderwerpen:

Welkom op volkstuinpark De Eendracht - informatie over Natuurlijk Tuinieren
Natuurlijk Tuinieren in eigen tuin - inspiratie en praktijk 2023-2024

01 - Natuurlijk tuinieren - in eigen tuin - 2013

02 - Natuurllijk tuinieren - goed voor dieren - 2014

03 - Een eigen compostbak - met bouwtekening - 2014

04 - Muntthee tegen luizen - goedkoop en natuurlijk - 2014

05 - Ongewenste dieren in de tuin (1) - de bruine rat - 2014

06 - Ongewenste dieren in de tuin (2) - de gewone wesp - 2014

07 - Ongewenste dieren in de tuin (3) - de naaktslak - 2014

08 - Natuurprojecten op De Eendracht (1) - vogels - 2015

09 - Natuurprojecten op De Eendracht (2) - insecten - 2015

10 - Natuurprojecten op De Eendracht (3) - diversiteit - 2015

11 - Planten vermeerderen en zaden winnen - workshop - 2015

12 - Bodemleven - de basis - 2015

13 - Groenafval - goud waard - 2015

14 - Struweel - een belangrijke biotoop - 2019

15 - Bodembedekkers - bodemleven - 2019

16.. Zwammen in de tuin - 2022

17. Ambitieuze plannen voor Nieuw Natuurlijk Tuinieren

18. Een oase vol aan biodiversiteit (tussen de Eendracht en Tigeno) - 2023

19. Hoe bestrijd je algen in de vijver - 2023

20. Bomen op de Eendracht - onze zorg - 2023

21. Zelf een vetbol maken voor vogels - 2023