Groentetuin

     Moestuin3Een volkstuinpark zonder groentetuinen? Nee, ook op De Eendracht zijn groentetuinen. Niets kan tippen aan de smaak van groenten uit de eigen tuin. Sommige tuinders hebben hun groenten verstopt tussen de vaste planten, anderen hebben een klein groentetuintje en weer anderen hebben hun hele tuin omgevormd tot groentetuin. Op ons park zijn deze laatstgenoemde tuinen vooral te vinden op de Distellaan en Muurtweg.

Het hebben van een groentetuin lijkt makkelijk maar groenten zijn geen gemakkelijke planten om te telen. Ze stellen hoge eisen.


De belangrijkste zijn: een gunstig microklimaat, voedselrijke grond met een goede structuur en een intensieve verzorging waarbij voldoende water moet worden gegeven.

     Moestuin1Omdat verreweg de meeste groenten van warmte houden kan de groentetuin het beste op een zonnige en beschutte plaats worden aangelegd.

Omdat groenten slecht groeien op aangetrapte grond moet u er ook voor zorgen dat de groentebedden tijdens het tuinieren niet betreden hoeven te worden. Zorg er verder voor dat de lengte-as van de teeltbedden van noord naar zuid lopen. De groenten die in rijen over de hele lengte van de bedden worden geteeld kunnen zo optimaal van het zonlicht profiteren.

Nadat de groentetuin is ingericht moeten de teeltbedden bemest worden. Houd daarbij rekening dat de beste groenten worden verbouwd op grond die de voedingsstoffen heel geleidelijk afgeeft. Deze ideale situatie kan worden bereikt door geen kunstmest maar organische meststoffen te gebruiken zoals oude stalmest en/of compost, aangevuld met hulpmeststoffen als patentkali, bloedmeel, beendermeel en landbouwkalk.

     Moestuin2Patentkali, een kaliummeststof met een hoog gehalte aan magnesium en zwavel, zorgt voor de waterhuishouding in planten, voor sterke celwanden en stevige planten vol weerstand tegen ziekten en plagen.

Bloedmeel, een organische stikstofbron, is een snelwerkende meststof die zorgt voor forse groei, een diepgroene kleur van de plant, en herstelt geelverkleuring van het blad als gevolg van stikstoftekort.

 

Beendermeel, een natuurlijke bron van fosfor en stikstof, is een meststof die de ontwikkeling van de jonge wortels bij kiemplanten stimuleert.

Kalk zorgt voor de zuurtegraad welke noodzakelijk is voor een vlotte opname van voedingselementen en een goede groei.

Mocht u toch kunstmest gebruiken dan treft u meestal op de zakken de formule N-P-K aan, dikwijls aangevuld met + Mg. Deze meststof is dan verrijkt met magnesium.

  • N: Stikstof is belangrijk voor de groei en de vorming van bladeren en
    stengels van het gewas.
  • P: Fosfor is essentieel voor de goede inworteling van een gewas. Het
    zorgt voor een basisbemesting.
  • K: Kalium is noodzakelijk voor de vruchtvorming en de goede weerstand
    tegen droogte, koude en ziekten.
  • Mg: Magnesium zorgt voor een mooie groene kleur van het gewas.

Verder hangt een goede oogst met gezonde gewassen af van de juiste teeltcombinaties. Sommige gewassen kunnen elkaar versterken terwijl andere gewassen een ongunstige invloed hebben op elkaar.

 


GEWAS                 GOEDE COMBINATIE                    SLECHTE COMBINATIE  
AARDAPPEL          Knoflook, mais, spinazie                 Wortel, prei, kolen, bonen, courgette     
AARDBEI                Spinazie, sperziebonen,                  
                               stambonen, sla, uien                       Kolen
BIETEN                    Ui, koolrabi, sla                                Stokbonen
KNOFLOOK            Biet, wortel, aardbei, sla, prei         Kool, sperziebonen, erwten
KOOL                     Biet, spinazie, sla, andijvie,             Aardbei, ui, tomaat, radijs, aardappel
                               ui, prei                                             bonen, knoflook
PREI                       Wortel, spinazie, aardbei, sla          Aardappelen, bonen, erwten
                              andijvie, ui, tomaat
SLA                       Wortel, bloemkool, pompoen,           Selderij, peterselie 
                              komkommer, aardbei, prei, 
                              radijs 
SPERZIEBONEN    Biet, wortel, kool, spinazie,              Knoflook, sjalot, ui, prei, erwten,          
                              tomaat, aardbei, aardappel

UI                          Knoflook, biet, wortel,                      Kool, tuinbonen, sperziebonen, prei, 
                             aardbei, sla                                       erwten
WORTEL              Knoflook, kool, ui, prei,                     Munt
                             radijs, sla, tomaat
      

 

Voor meer informatie raden wij u aan om http://www.plantaardig.com/ te bezoeken.