Bestuur

Paul van Kooten | voorzitter

Jeannette Calbo | secretaris

Linda Maasdijk | penningmeester

Henri Struylaart | algemeen lid

Bert Kuit | bestuurslid (algemeen | groen)

 

Bestuurszittingen

Wilt u het bestuur persoonlijk spreken, over een onderwerp wat niet per mail kan, dan stuurt u een mail naar bestuur@volkstuinpark-de-eendracht.nl om een afspraak te maken. Wilt u de bouwcommissie persoonlijk spreken, stuurt u dan een mail naar bouwcommissie@volkstuinpark-de-eendracht.nl.