Commissies

Kascommissie
Linda Pietersen
Jan Jansen
Patricia v.d. Haas
Ralf Grevelink (reserve)

Algemeen werk (zomerploeg)
Suzanne van Dijk
Haitze de Jong
Rikko Voorberg
Tjerk Kamann
Christina Tolson
Milton Gerverdink

Algemeen werk (winterploeg)
Fridtjof Versnel (chef onderhoud)
Cia Franssens
Pim van Wijngaarden
Mylou van Bentum

Laancommissie
Annemieke van Leeuwen (coördinator)
Joke Buddelmeijer
Melanie Chen
Lune Fiekert

Tuintaxatiecommissie
Carlo de Waal
Anouk van Kalmthout
Mariëtte van Sisseren
Jeanien Galle

Bouw- en taxatiecommissie
John Minneboo
Johan Boogaard
Jan Jurgens

Waterleidingcommissie
Jack Tijssen

Electriciteitscommissie
Vacature (2x)

Inkoopcommissie
Franca Willemse (coördinator)
Saïra van Essen

Tractorploeg
Rosie Finnegan

Clubhuiscommissie
Sandra Boogaard (coördinator)
vacature barcoördinator

Ontspanningscommissie
Anisha Kusters (penningmeester)
Sabrina Zwaluë (secretariaat)
Rhonda Tracey

Klaverjas- en biljartcommissie
Hans Johansen (coördinator)
Arie van Haeften

EHBO-commissie
Tommy Dekker (coördinator) tuin 211
Shirley Oosterling tuin 184
Henk Oosterling tuin 184
George Petrovai tuin 158
Remco van Marsbergen

Communicatiecommissie
Jeannette Calbo
Marieke van der Linden
Marco van Beijnum

Arbocommissie
Vacature

Natuurlijk tuinieren
Norinda Fennema (adviseur)

Clubblad
Meke Vrienten
Jan-Hein Strop