Commissies

Kascommissie
Lex Spaans
Linda Pieterse
Jan Jansen
Wil Vennik

Algemeen werk (zomerploeg)
Trudy Planting (coördinator)
Suzanne van Dijk
Haitze de Jong
Rikko Voorberg
Ab Drent
Tjerk Kamann
Christina Tolson
Milton Gerverdink

Algemeen werk (winterploeg)
Fridtjof Versnel (chef onderhoud)
Cia Franssens
Pim van Wijngaarden
Mylou van Bentum

Laancommissie
Annemieke van Leeuwen (coördinator)
Joke Buddelmeijer
Melanie Chen
Jan Jansen

Tuintaxatiecommissie
Nel Lamens
Sanna Prins
Carlo de Waal
Anouk van Kalmthout

Bouw- en taxatiecommissie
John Minneboo
Johan Boogaard

Waterleidingcommissie
Jack Tijssen
Charlie Pellisot

Electriciteitscommissie
Vacature (2x)

Inkoopcommissie
Franca Willemse (coördinator)
Saïra van Essen

Tractorploeg
Mariet van Ittersum (coördinator)
Rosie Finnegan
Annuska Kooij

Clubhuiscommissie
Sandra Boogaard (coördinator)
Bert Drukker (penningmeester)
Gerrie Kusters
vacature barcoördinator

Ontspanningscommissie
Roxanne Esser
Anisha Kusters (penningmeester)
Sabrina Zwaluë (secretariaat)

Klaverjas- en biljartcommissie
Hans Johansen (coördinator)
Arie van Haeften

EHBO-commissie
Tommy Dekker (coördinator) tuin 211
Shirley Oosterling tuin 184
Henk Oosterling tuin 184
Sander Doorenspleet tuin 100
Katja Michael tuin 100
George Petrovai tuin 158

Communicatiecommissie
Jeannette Calbo
Trudy Planting
Marco van Beijnum

Arbocommissie
Vacature

Natuurlijk tuinieren
Norinda Fennema (adviseur)

Clubblad
Meke Vrienten
Jan-Hein Strop