Commissies
Kascommissie Lex Spaans
  Linda Maasdijk
  Linda Pietersen
  Jan Jansen
   
Algemeen werk (zomerploeg) A: Sjoukje Goldman (coördinator)
  B: Maaike Claus & Sebastiaan Claus
  C: George Petrovai & Rikko Voorberg
  D: Tineke Caland & Tineke Demoitie
   
Algemeen werk (winterploeg)  
   
Algemeen werk (branderploeg)   Diana van Onselder
  Hans Teulings
  F. Bloem
  R. Brinxma
  S.D. van Soomeren
  N. Minnerup
  D. Rijpstra
   
Laancommissie Annemieke van Leeuwen (coördinator)
  Bea Buddelmeijer
  Joke Buddelmeijer
  Melanie Chen
  Jan Jansen
   
Tuintaxatiecommissie Nel Lamens (coördinator)
  Sanna Prins
  Ageeth de Waal
  Carlo de Waal
   
Bouw- en taxatiecommissie Nick Sanz
  John Minneboo
   
Waterleidingcommissie Jack Tijssen
  Vacature
   
Electriciteitscommissie Vincent Goldman
  Vacature
   
Inkoopcommissie Franca Willemse (coördinator)
  Saïra van Essen
   
Tractorploeg Mariet van Ittersum (coördinator)
  Rosie Finnegan
  Annuska Kooij
  Cor Vennik
   
Clubhuiscommissie Sandra Boogaard (coördinator)
  Bert Drukker (penningmeester)
  Anisha Kusters (barcoördinator)
  Gerrie Kusters
   
Ontspanningscommissie Maurice Bindervoet (voorzitter)
  Ester van den Boogaard (penningmeester)
  Sabrina Zwaluë (secretariaat)
   
Klaverjascommissie Arie van Haeften (coördinator)
   
Biljartcommissie Hans Johansen (coördinator)
  Arie van Haeften
   
EHBO-commissie Eric Wirken (coördinator) tuin 44
  Sander Doorenspleet tuin 100
  Katja Michael tuin 100
  George Petrovai tuin 158
   
Communicatiecommissie Jeannette Calbo
  Trudy Planting
  Marco van Beijnum
   
Arbocommissie Vacature
   
 Natuurlijk tuinieren Patrick van Uffelen
   
 Clubblad Simone Grent
  Annuska Kooij