Commissies
Kascommissie Lex Spaans
  Hans Johansen
  Linda Pietersen
  Jan Jansen
  Wil Vennik
   
Algemeen werk (zomerploeg) Trudy Planting (coördinator)
  Suzanne van Dijk
  Haitze de Jong
  Rikko Voorberg
  Tineke Caland
  Tjerk Kamann
  Christina Tolson
   
Algemeen werk (winterploeg) Fridtjof Versnel
  Cia Franssens
  Pim Franssens
  Mylou van Bentum
   
Laancommissie Annemieke van Leeuwen (coördinator)
  Joke Buddelmeijer
  Melanie Chen
  Jan Jansen
   
Tuintaxatiecommissie Nel Lamens
  Sanna Prins
  Ageeth de Waal
  Carlo de Waal
   
Bouw- en taxatiecommissie Nick Sanz
  John Minneboo
  Johan Boogaard
   
Waterleidingcommissie Jack Tijssen
  Charlie
   
Electriciteitscommissie Florian Engels
  Vacature
   
Inkoopcommissie Franca Willemse (coördinator)
  Saïra van Essen
   
Tractorploeg Mariet van Ittersum (coördinator)
  Rosie Finnegan
  Annuska Kooij
   
Clubhuiscommissie Sandra Boogaard (coördinator)
  Bert Drukker (penningmeester)
  Gerrie Kusters
  vacature barcoördinator
   
Ontspanningscommissie Roxanne Esser
  Anisha Kusters (penningmeester)
  Sabrina Zwaluë (secretariaat)
   
Klaverjas- en biljartcommissie Hans Johansen (coördinator)
  Arie van Haeften
   
EHBO-commissie Tommy Dekker (coördinator) tuin 211
  Shirley Oosterling tuin 184
  Henk Oosterling tuin 184
  Sander Doorenspleet tuin 100
  Katja Michael tuin 100
  George Petrovai tuin 158
   
Communicatiecommissie Jeannette Calbo
  Trudy Planting
  Marco van Beijnum
   
Arbocommissie Vacature
   
 Natuurlijk tuinieren Norinda Fennema
   
Clubblad Meke Vrienten
  Jan-Hein Strop