Nieuwsbrief juni - juli 2019

Beste tuinders,

Het is weer tijd voor een Nieuwsbrief , want er is weer een hoop te vertellen.

De nieuwe werkwijze van tuinbeurten , waarbij u zelf kunt kiezen wanneer u de tuinbeurt doet, mits u zich houdt aan 4 beurten vóór en 4 beurten na 1 juli, is een groot succes.

Het seizoen is allang begonnen en we genieten nu van veel regen ( goed voor de plantjes en de grondwaterstand) met gelukkig ook af en toe een zonnetje tussendoor.

We verwelkomen ook dit seizoen weer een aantal nieuwe tuinders en we hopen dat ze zich gauw thuis zullen voelen op ons park en mee zullen draaien in al onze activiteiten.

Allereerst willen wij u vertellen dat Paula helaas heeft aangegeven te gaan stoppen met een aantal werkzaamheden, omdat zij een baan heeft gekregen die heel veel van haar tijd zal kosten , maar waarin zij wel haar ziel en zaligheid kan leggen! Wij wensen haar van deze plek heel veel succes! Zij zal de woensdagavond blijven doen tot eind van het seizoen, maar de winterploeg gaat zij niet meer aansturen.

Dus u begrijpt…. Heeft u in het winterseizoen veel tijd op zaterdag en lijkt het u uitdagend om de winterploegen te coördineren, geef u dan op bij het bestuur!

Elke eerste zaterdag van de maand , ( van 14 tot 15 uur), de eerstvolgende is 6 juli, bent u allemaal van harte welkom tijdens de groenbijeenkomsten in of bij de kantine, waarbij we met elkaar van gedachten wisselen over wat we willen met het groen op de Eendracht.

Omdat er bij het organiseren van dit alles veel mensen nodig zijn, zoeken wij nog enthousiaste  (misschien wel hele nieuwe) tuinders die het bestuur en/of de diverse commissies kunnen aanvullen. Wilt u op enige wijze meedoen, geeft u zich dan op met een mailtje aan bestuur@volkstuinpark-de-eendracht.nl

Afgelopen maandag heeft de herkeuring van de AVVN plaatsgevonden  en we wachten, net als u, met spanning op het rapport!

Overzicht van de activiteiten:

Zaterdag 29 juni                                 Superbingo

Zaterdag 29 juni                                 Aggregaatdag

Zaterdag 6 juli  van 14 tot 15           Groenbijeenkomst

Zondag 14 juli                                     Voetbaltoernooi

Zaterdag 20 juli                                  Laancontrole

Zondag 28 juli                                     Volleybaltoernooi

Zaterdag 3 augustus van 14 tot 15  Groenbijeenkomst

Zaterdag 3 augustus                          Superbingo

Zaterdag 10 augustus                        Nancy’s Eetfestijn

Zondag 18 augustus                           BBQ

Zaterdag 24 augustus                        Kinderbingo

Zaterdag 31 augustus                        Laancontrole

Zaterdag 7 september van 14 tot 15 Groenbijeenkomst

Zaterdag 7 september                         Aggregaatdag

Zondag 8 september                            Biljarttoernooi    

Vrijdag 13  september                         Laatste kaartavond

Zaterdag 28 september                       Laatste Laancontrole

Zaterdag 28 september               Laatste zomertuinbeurt

Zaterdag  5 oktober van 14 tot 15    Laatste groenbijeenkomst.

 

Nog een paar mededelingen:

Wilt u vóór eind juli uw watermeterstand doorgeven middels een mailtje aan het bestuur of in de brievenbus?

Heeft u oud ijzer dan kunt u dat afgeven bij de Gemeentewerf aan de Seineweg.

Ook als u oude accu’s heeft kunt u die daar afgeven. Mogelijk komt er op de Eendracht een inzamelpunt , maar daarover moet het bestuur nog in onderhandeling, zodra we daar meer over weten , krijgt u daarvan bericht.

Uw kleine groenafval kunt u nog steeds kwijt in de blauwe bak en als u dan even uw gemorste groen op wilt  ruimen ?

Er hangt in de gang van het bestuursgebouw een bezem en een schep die u daarbij kunt gebruiken.

Uw grote groene afval kunt u nog steeds kwijt aan het eind van de parkeerplaats. Dus geen ander groot afval !

Op elke eerste dinsdag van de maand kunt u niet alleen van gedachten wisselen met het bestuur en de bouwcommissie, maar in het bestuursgebouw liggen tevens de notulen van de bestuursvergadering voor u ter inzage, nadat ze door het bestuur zijn vastgesteld.

In oktober staat dit jaar weer het baggeren op het programma, u ontvangt daarover later uitgebreid bericht.

Als laatste punt hebben we beloofd om voor 1 juli duidelijkheid te geven over wat er mag en niet mag aan de slootkanten.

Bij de eerstvolgende laancontrole zal er naar worden gekeken door de laancontrolecommissie.

Het is niet toegestaan om:

1.Langs de slootkant  enig bouwsel of bomen te hebben. Dit is geen voorschrift van de brandweer want bomen kunnen met hun wortels uw waterleiding ernstig beschadigen.

  1. Aan de slootkant tussen de tuinen een hoge afscheiding te hebben, hoger dan 30 cm. Aan de kant van uw huisje mag u vanwege de privacy wel een hogere afscheiding neerzetten van maximaal 1 m richting de slootkant.
  2. Beplanting langs de slootkant geeft dieren een schuilmogelijkheid en dat is dus ook toegestaan. Denkt u hierbij aan wilgeroosje, kattestaart of vrouwenmantel.

Wilt u deze winter ook doorbrengen en slapen op ons park dan kunt u zich vóór 15 augustus melden middels een mailtje aan het bestuur. Kijkt u vast even op de website, dan weet u wat ervan u wordt verwacht als u de winter op ons tuinpark wilt verblijven.

Bij onze laatste afdelingsvergadering hebben we afgesproken dat u mag fietsen, maar ALLEEN OP DE BUITENSINGELS en uiteraard alleen stapvoets in verband met kinderen die uit hun tuin komen rennen…..

 

Tot slot ontvangt u binnenkort het ontwerp van een van onze tuinders, Joanne Zwart, die u aan uw gasten kunt sturen om ze wegwijs te maken op ons mooie park!

Rest ons nog u een heerlijke tuinzomer toe te wensen met veel plantplezier!

Het bestuur van de Eendracht