okt 2015: Bericht van de BVV

Op maandag 19 oktober 2015 heeft de Bond van Volkstuinders bericht gekregen van de Belastingdienst, kantoor Amsterdam.
Dit als antwoord op het verzoek van de Bond aan de Belastingdienst om een formeel standpunt inzake haar mogelijke BTW-plicht in te nemen.

De Belastingdienst acht de Bond van Volkstuinders BTW-plichtig.

Het Bondsbestuur heeft n.a.v. de brief heel veel vragen en wil daarom zeer binnenkort een tweede gesprek voeren met de Belastingdienst. Het bestuur zal zich in dit gesprek laten bijstaan door een specialist op het gebied van de omzetbelasting. Na dit gesprek zal het Bondsbestuur u nader informeren over de uitkomst ervan en de mogelijke gevolgen van de zienswijze van de Belastingdienst.