Baggeren 2019

Beste tuinder,

Zoals in de afdelingsvergadering reeds werd aangekondigd begint het bestuur van de Eendracht dit najaar met een baggerprogramma van de sloten. Iedere tuinder dient de sloot achter zijn tuin te baggeren en te ontdoen van beplanting. De zwanenbloem en waterlelie kunt u na het baggeren terugplaatsen. Het riet moet in totaliteit verwijderd worden. Hiervoor is een schema opgesteld waar iedere tuinder zich aan dient te houden wil het baggeren succesvol verlopen.

Iedere tuinder moet op de opgegeven tijd meedoen aan het baggeren. Aanwezigheid van de tuinders wordt gecontroleerd. Mocht u verhinderd zijn, zorg dan dat er iemand anders komt. Bij het niet verschijnen bij de baggerwerkzaamheden zou een boete kunnen volgen van € 100,00 en de verplichting dit alsnog binnen een week te doen.

Het baggerwerk begint op de zaterdagen genoemd in het tweede blad. U dient voor de aangegeven tijd een baggeremmer, mocht u die niet in eigen bezit hebben, op te halen bij het onderhoud en ook na uw werkzaamheden weer daar in te leveren voor de volgende ploeg. Er wordt per sloot gebaggerd. U en uw overburen werken tegelijkertijd. Om 13.00 zouden de werkzaamheden klaar kunnen zijn.

Het is de bedoeling dat het midden van de sloot op de goede diepte komt – zie streepje op steel van de baggeremmer, en mocht dit streepje ontbreken op 60 cm -  maar de kanten mogen niet diep uitgebaggerd worden. Dit om verschuiving van de beschoeiing te voorkomen.

Wij wensen u veel succes.

Het bestuur van Volkstuinpark De Eendracht

Augustus 2019


BAGGERSCHEMA 2019
 

19 OKTOBER 09.00 UUR DE TUINEN:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63 EN 65

19 OKTOBER 11.00 UUR DE TUINEN:
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43

26 OKTOBER 09.00 UUR DE TUINEN:
46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,67,69,71,73,75,77,79,81, 83,85,87

26 OKTOBER 11.00 UUR DE TUINEN:
24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,109

2 NOVEMBER 09.00 UUR DE TUINEN:
68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,139,141,143,145,147,149,151,153,155,157, 159,161,163,165,167

2 NOVEMBER 11.00 UUR DE TUINEN:
98,100,102,104,106,108,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,125, 127,129,131,133,135,137

9 NOVEMBER 09.00 DE TUINEN:
146,148,150,152,154,156,158,160,162,164,166,168,191,193,195,197,199,201,203,205,207,209,211,213,

9 NOVEMBER 11.00 DE TUINEN:
124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,169,171,173,175,177,179,181,183,185,187,189

16 NOVEMBER 09.00 DE TUINEN:
194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227

16 NOVEMBER 11.00 UUR DE TUINEN:
170,172,174,176,178,180,182,184,186,188,190,192,228,229,230,231,2232,233,234,235,236237,238,239

 

!!! LET OP !!!

U MOET OP DIE DATUM EN TIJDSTIP KOMEN: ER WORDT PER SLOOT GELIJKTIJDIG GEBAGGERD OM TE VOORKOMEN DAT HET SLIB IN HET DOOR UW BUREN GEBAGGERDE DEEL VAN DE SLOOT KOMT. HAAL UW EVT BAGGER-EMMER BIJ HET ONDERHOUD EN TEKEN NA INLEVERING HIERVAN DE LIJST AF.