Agenda 2021

Aggregaatdagen : 18 september en 21 augustus
Laancontroles     : 25 september

Struinen in de tuinen van de Eendracht: Programma zondag 5 september 13 - 18 uur.
Klik hier en hier voor het programma. Klik hier voor een link naar de website van Struinen in de tuinen.

Baggerschema 2021
Beste tuinder,

De tijd voor ons  baggerevenement is bijna aangebroken. Het bestuur heeft besloten het dit keer in september te laten plaatsvinden. Dit is ook in het belang van de beestjes die zich later in het jaar “verschuilen” in de modder.

Het is belangrijk dat u op de aangegeven datum komt baggeren. Dit is om ervoor te zorgen dat een sloot in een keer in zijn geheel wordt gebaggerd. De zwanenbloem en waterlelie kunt u na het baggeren terugplaatsen.  Bij plekken waar veel riet en/of andere waterplanten staan wordt de doorstroming zeer belemmerd. Misschien kunt u 2/3e  van de sloot in de breedte voor de doorstroming vrijmaken.

Er is een schema opgesteld waar iedere tuinder zich aan dient te houden wil het baggeren succesvol verlopen.

Indien u niet kunt komen wilt u dan zorgen voor iemand anders die in uw naam kan komen baggeren?

Heeft u zelf geen baggeremmer dan zou u voor de aangegeven tijd een baggeremmer bij het onderhoud kunnen ophalen en na gedane werk weer inleveren opdat de volgende ploeg weer kan beginnen. Heeft u wel een eigen baggeremmer wilt u zich dan aanmelden bij het onderhoud? Zo kunnen wij beter in kaart brengen wie er wel gebaggerd heeft en wie niet.

Indien naderhand blijkt dat u niet gebaggerd heeft dan laten wij iemand, op uw kosten, de zaak voor u klaren.

Het is de bedoeling dat het midden van de sloot op de goede diepte komt – zie streepje op steel van de baggeremmer, en mocht dit streepje ontbreken,  op 60 cm -  maar de kanten mogen niet diep uitgebaggerd worden. Dit om verschuiving van de beschoeiing te voorkomen.

Wij wensen u veel succes.

Hieronder volgt het baggerschema:

BAGGERSCHEMA 2021

 4 september  9.00 UUR DE TUINEN;

170,172,174,176,178,180,182,184,186,188,190,192,228,229,230,231,232,233,234,235,236, 237,238,239

 4 september 11.00 DE TUINEN;

194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227

 11 september 09.00 DE TUINEN;

124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,169,171,173,175,177,179,181,183,185,187,189

 11 september 11.00 DE TUINEN;

146,148,150,152,154,156,158,160,162,164,166,168,191,193,195,197,199,201,203,205,207,209,211,213,

 18 september 09.00 UUR DE TUINEN:

98,100,102,104,106,108,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,125, 127,129,131,133,135,137

 18 september 11.00 UUR DE TUINEN:

68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,139,141,143,145,147,149,151,153,155,157, 159,161,163,165,167

25 september om 09.00 UUR DE TUINEN:

24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,109

25 september 11.00 UUR DE TUINEN;

46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,67,69,71,73,75,77,79,81, 83,85,87

 2 oktober om 09.00 UUR DE TUINEN:

12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43

 2 oktober om 11.00 uur DE TUINEN

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65