Afdelingsvergaderingen Volkstuinpark de Eendracht

Notulen najaar 2016

Notulen voorjaar 2016

Notulen najaar 2015

 

Algemene ledenvergaderingen Bond van Volkstuinders

Notulen Bondsvergaderingen