Vacature: Arbo-coordinator

Vacature: Winkelbeheerder (coördinator inkoop)

Vacatures: Twee tuincommissieleden/coördinatoren zomerploeg (coördinatie)

 

Vacature: Arbo-coordinator

De Arbo-coördinator is de spil van het Arbobeleid van de volkstuinvereniging en is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het afdelingsbestuur. Taken en bevoegdheden zijn onder andere:

  • het maken van een concept-plan van aanpak;
  • toezicht houden op en meewerken aan de risico-inventarisatie & -evaluatie;
  • adviseren over: het Arbo-beleid op basis van gegevens zoals (bijna)ongevallen, registratie giftige stoffen, rapporten van de hulpverlening, over de aanpak van de risico-inventarisatie & -evaluatie, over het Arbo-plan van aanpak en het Arbo-jaarverslag;
  • signaleren van gevaarlijke situaties, letten op wijzigingen in werkmethoden en de inrichting van de werkplekken bij nieuwbouw en renovatie;
  • het vastleggen en documenteren van gegevens over (bijna)ongevallen en gemelde gevaren en het toezicht houden op (bijna)ongevallen- en verzuimregisters;
  • op de hoogte blijven van de voortgang van Arbo-projecten;
  • informeren: bijhouden van normen, richtlijnen en het verspreiden van die informatie, het fungeren als vraagbaak en het kunnen doorverwijzen;
  • overleg voeren met commissies, externe deskundigen en Arbeidsinspectie, regelmatig controleren van de uitvoering van het Arbo-beleid;
  • het verzamelen van informatie en ontwikkelingen over arbeidsomstandigheden bij externe functionarissen en -deskundigen en het informeren van het bestuur over de consequenties van deze voorschriften.


Je hebt bij voorkeur werkervaring:
 op het gebied van arbo-regelgeving,
óf je hebt een opleiding gedaan: in de richting van veiligheidskunde of facilitair management, of personeel en organisatie.

NB. Heb je geen verwante werkervaring of opleiding, maar ben je wel een uitblinker in onderstaande persoonlijke kwaliteiten, dan geven we je graag de mogelijkheid om een instructie via de Bond van Volkstuinders te volgen!

Je bent handig in: analyseren, overtuigen, zelfstandig werken en kennis toepassen.

Compensatie: 24 werkuren


 

 

Vacature: Winkelbeheerder (coördinator inkoop)

Informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij het bestuur
Compensatie: 24 werkuren


 

 

Vacatures: Twee tuincommissieleden/coördinatoren zomerploeg (coördinatie)

Informatie over deze vacatures kunt u inwinnen bij het bestuur
Start functie: 19 maart 2017